ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب

آیه 11 سوره رعد است که می فرماید «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»، (خدا وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر آنکه انسانها به خودشان وضع . لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

2023-02-09
    كرس
  1. Twitter
  2. 504 likes
  3. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما
  4. qJJI Jgω∫ɔρζρ