برنا

1 is the latest major Inkscape release that brings you many fresh new features and new functionality. شركت برنارایانه پس از تاسیس در سال ۱۳۷۶ در زمینه تولید و ارائه سیستمهای جامع كاربـردی (Total System Solutions)، نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی ساختمان و نرم‌افزارهای فارسی‌ساز ویندوز

2023-02-09
    كتاب رسائل من رواقي ل لوكيوس سينيكا
  1. 3
  2. با Word می
  3. Add test scripts to start automating
  4. بـِرنو (به چکی: vz